top of page
58695675_2395976630414033_71794834853656

Berlin, 28 April 2019

TPIEC's team had a great opportunity to participate in the student job fair in Berlin

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 กลุ่มตีปีกได้มีโอกาสเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงในต่างประเทศให้แก่น้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และผู้ที่สนใจได้รู้จักงานในสายวิชาชีพนั้นๆมากขึ้น ในงาน Career Day 2019 @ Berlin ณ โรงแรม Vienna House Andel’s ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) 

เริ่มงานด้วยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน Career Day 2019 @ Berlin โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี จากนั้น นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนไทย ตามมาด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “To Take Part in Steering and Developing Thailand” และ “Recruitment Strategies in the Public Service” โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. ตามมาด้วย การเสวนาร่วมจากผู้แทน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญจิราพร วิโรจน์ชีวัน ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการเด่นเดือน เหลืองเช็ง ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคุณสุชญา ตันเจริญผล เลขานุการเอก ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเสวนา โดยมีนางสาววรารัตน์ ไคขุนทด พนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครอง (อดีต นทร. ทุน ก.พ.) เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ “การเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” 

จากนั้นเป็นการแนะนำบริษัทเอกชน 6 บริษัท ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย กลุ่มบริษัท BOSCH ประเทศไทย และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ภายในงานนอกจากภาครัฐบาลและเอกชนแล้ว วิทยากรจากกลุ่มตีปีกได้ขึ้นไปร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพต่างๆบนเวทีด้วย เริ่มจาก ดร. พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ (พี่แน็ท) วิศวกรไทยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานชั้นนำของโลกด้านอวกาศยาน อาทิ NASA (USA) RUAG Space (Switzerland) นอกจากนี้ยังมี panel discussion บนเวทีของพี่ๆที่ทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ ธันยธร วิจารณ์กัยกิจ (พี่กิ๊ก) Project Engineer บริษัทเครื่องบินในเยอรมนี คณิน ศิลปอาชา (พี่แชมป์) Project Manager & Deputy Head of Sales บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในเยอรมนี ธนินทร์ วงศกรวุฒิ (พี่เต้ย) Radio Optimization & Performance Expert Project Engineer บริษัทโทรคมนาคมในเยอรมนี เสกสรร สร้อยสันเทศ (พี่บี) Market Intelligence Manager บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในเยอรมนี และ สิรภพ ฤดีนิยมวุฒิ (พี่เก้า) Co-founder บริษัทตัวแทนทางด้านการศึกษาในเยอรมนี รวมไปถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติมและนำเสนอตัวอย่างการทำงานในกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่บูธภายในงาน เช่น กลุ่ม "Energy and Transportation" โดย พี่แชมป์ พี่ชาญ พี่มานะ กลุ่ม "Aviation Technology" โดย พี่กิ๊ก พี่ชัย พี่แน็ท กลุ่ม "Communication Networks and Internet of Things" โดย พี่เต้ย พี่รส กลุ่ม "Bio and Food Technologies" โดย พี่บี พี่โบ กลุ่ม "Education and Business" โดย พี่อาร์ท และพี่เก้า

58595587_2395976620414034_46722685250022
58778987_2395976657080697_32665995251495
59321432_2241409115924112_66949571995227
CareerDay2019_1.jpg

Reported by

Chiraphat Kumpidet

Head of TPIEC Public Relations (PR)

Chiraphat.jpg
bottom of page