top of page

Welcome to

ตีปีกทุกศุกร์
Clubhouse

June 2021

18.06.2021 ประสบการณ์หัวร้อน

July 2021

02.07.2021 ประสบการณ์ใช้ชีวิตช่วงโควิด

23.07.2021 การตั้งครรภ์และมีบุตรในยุโรป

30.07.2021 แนะนำภาพยนตร์สนุกๆ

August 2021

06.08.2021 การเสพสื่อในชีวิตประจำวัน

13.08.2021 แนะนำ Facebook YouTube ที่น่าสนใจ

27.08.2021 เพื่อนบ้านเรา เล่าสู่กันฟัง

September 2021

17.09.2021 แชร์ข้อมูลเรื่องการลงทุน

October 2021

01.10.2021 แชร์เรื่องการดูแลสุขภาพ

bottom of page