FB_IMG_1551716944926
52932970_10157040075984437_7877353419709
FB_IMG_1551716888085

AETF 2019

วิทยากรตีปีกร่วมบรรยายในงานการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2019

AETF 2019
ณ เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

งานประชุมสามัญและวิชาการประจำปีในโอกาสครบรอบ 96 ปี ของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น ณ เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมของโรงเรียน EMD Ecole de management และ โรงเรียนสอนภาษา Alliance français ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิตอล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันทางการศึกษาและการวิจัย รวมไปถึงการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองมาร์เซย์ และพิพิธภัณฑ์สบู่ของเมืองมาร์เซย์ในวันแรกและวันสุดท้าย ในวันที่สองมีพิธีเปิดงาน การบรรยายจากวิทยากรพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศส รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2561/2562

 

โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง จากนั้น Mr. Olivier van de Winkel กงสุลกิตติมศักดิ์เมืองมาร์เซย์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และการกล่าวแนะนำสำนักงานดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศสโดย คุณพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ตามด้วยการแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์ โดย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากทีมตีปีก (TPIEC) ในหัวข้อ ““Future Career Trends” โดย ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Business Intelligence and Big Data” โดย คุณพรรณียา ห่อทรัพย์ และปิดท้ายด้วย คุณสิริลักษณ์ ภูมิรัตน บรรยายในหัวข้อ “What is EECi and why EECi is the must for Thailand ?”

 

 

ตามด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จากนั้นเป็นการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญจากเครือข่ายสังคมมสมาคมในต่างประเทศและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ โดย Ms. Namtip fichot Sanayha ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกิจกรรมกลุ่ม “รวมองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ” ช่วงเย็นมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำวาระปี 2561/2562 (ลงคะแนนเสียง นับคะแนน และประกาศผล) ต่อจากนั้นอดีตนายกสมาคมฯ กล่าวปิดการประชุมฯ และมอบรางวัลกานำเสนอผลงานวิชาการและการนำเสนอโปสเตอร์ 

จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มตีปีกมีโอกาสให้คำแนะนำ พร้อมยกตัวอย่างผ่านประสบการณ์การทำงานจริงของพี่ๆตีปีก เพื่อให้น้องๆได้เตรียมพร้อมรับกับการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในหลากหลายสาขา นอกจากนั้นการประชุมในครั้งนี้ช่วยสร้างและส่งเสริมเครือข่ายรวมถึงมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่กว้างขวางและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นฐานกำลังในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reported by

Chiraphat Kumpidet

Head of TPIEC Public Relations (PR)