top of page
20190803_150718.jpg

ATPER2019

Düsseldorf, 3-4 August 2019

สมาชิกกลุ่มตีปีกร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER 2019) ณ เมือง Düsseldorf ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้องาน “Applied Research and Innovation for Thailand 4.0”

58695675_2395976630414033_71794834853656

Berlin, 28 April 2019

TPIEC's team had a great opportunity to participate in the student job fair in Berlin

อ่านต่อ

IT Talk Berlin 2018

Berlin, 8 September 2018

กิจกรรมทอล์คครั้งแรกของกลุ่มตีปีก ร่วมกับ  KBTG และ สนทย ในหัวข้อ Trends of Information Technology ที่สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน

IT Talk Berlin 2018

Berlin, 8 September 2018

กิจกรรมทอล์คครั้งแรกของกลุ่มตีปีก ร่วมกับ  KBTG และ สนทย ในหัวข้อ Trends of Information Technology ที่สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน

bottom of page